Internet

A nyilvánosság új eszköze az internet. A web világába kalauzol, az Internet és a netmarketing kínálta lehetőségek alkalmazását segítjük a kifejezések ismertetésével.

adat (data)
Valamilyen különleges célból, gyakran speciális alakban előkészített információ. Számítógépen tárolható és feldolgozható számok és betűk.

adatbázis (database)
Adatállományok összessége, valójában rendezett adat.

Archie
FTP szervereken való keresésre szolgáló szoftver. A kereséshez szükséges az adatállomány nevének, vagy legalább a fájlnév egy részletének pontos ismerete.

ARPANet
Advanced Research Projects Administration Network. Az Internet elődje. Az USA Védelmi Hivatala fejlesztette ki a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején egy a nukleáris háborút túlélő hálózat kísérleteként.

bérelt vonal (leased line)
Távközlési szolgáltatótól, forgalomtól független áron bérelt, általában 64K-s magánvonal.

bit
Az információ alapegysége (a "Binary DigIT"= bináris számjegy kifejezésből rövidítve). Értéke 1 vagy 0 lehet.

biztonság (security)
Ellenőrző mechanizmusok a források nem jogosult használatának elhárítására.

böngésző (Web-böngésző, Web-browser)
Internet dokumentumok olvasására használt szoftver, legismertebb a Microsoft Internet Explorer , a Mosaic és a Netscape Navigátor.

chat room
Számítógépes konferenciabeszélgetés írásban.

cím (address)
Általában e-mail, Web-oldal, vagy az Interneten bármi más (pl. egy számítógép) elérését lehetové tevo egyedi azonosító.

címoldal (ottlap, honlap, home page)
Egy Web-sarok kiinduló oldala, amely általában azonosító információt, és tartalomjegyzéket mutat.

csatlakozási felület (interfész, interface)
Két rendszer, eszköz, vagy program közötti közös határ, érintkezési felület.

csomópont (node)
Hálózatba kötött számítógép.

domain név (domain Name)
Egy Internet helyet azonosító egyedi név. Mindig két vagy több részből áll, amelyeket pont választ el egymástól. Például: sansz.org

e-mail
Elektronikus levél. Számítógépen továbbított szöveges üzenet. A szöveghez különböző típusú adatok - kép, hang, video, HTML állomány stb. - mellékelhetők (angolul ezeket attachment-nek nevezik).

egér (mouse)
A leggyakrabban használt kijelölő eszköz. Az egér fizikai mozgatásával lehet a képernyőn a kurzort a kíván helyre mozdítani.

Ethernet
A helyi hálózatépítés legelterjedtebb módja, amely közel 1000 millió bps adatátviteli sebességre képes. Szinte bármely számítógéptípus Ethernet hálózatba köthető.

fájl-szerver (file server)
Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják.

fájltovábbítás (file transfer)
Adatállomány másolása egyik számítógéprol a másikra egy számítógép- program segítségével.

FAQ (Frequently Asked Questions, gyakran feltett kérdések)
Egy adott témában leggyakrabban feltett kérdések és azokra adott válaszok listáját tartalmazó dokumentum.

felhasználó-barát (user-friendly)
Könnyen használható számítógép- program jelzője.

FTP (File Transfer Protocol)
Hálózati protokoll, amelynek segítségével adatállományokat lehet két hálózati számítógép között átvinni. Az egyik számítógép fájl-szerverként működik, a másik gépen a felhasználó valamilyen kliens-szoftvert használ.

Háló (Net)
A Hálózat (Internet) szó rövidítése.

hálózat (network)
Több számítógép összekapcsolása.

Hálózati Információs Központ (NIC, Network Information Center)
Általánosságban bármely, hálózati információt kezelő iroda. Az Interneten a legismertebb az InterNIC, ahol a domain neveket regisztrálják.

helyszín (site)
Egy szerver címe az Interneten.

hírcsoportok (newsgroups)
Nyilvános helyek az Interneten, ahol tematikusan rendszerezett üzenetek helyezhetők el és olvashatók.

honlap
Ld. címoldal

host
Olyan számítógép egy hálózatban, amely a hálózat többi számítógépe számára is hozzáférhető szolgáltatásokat nyújt. Elég gyakori, hogy egy gépet több szolgáltatás nyújtására használnak, mint a Web-hez, vagy a Usenet-hez való hozzáférés.

HTML (Hypertext Markup Language)
Hypertext leírónyelv. World Wide Web oldalak készítésére használt programozási nyelv.

HTTP (hypertext transfer protocol)
Hypertext dokumentumoknak a host számítógépről egyéni felhasználóknak történő továbbítására használt protokoll.

hyperlink
Hivatkozás, egy dokumentumot egy másikkal összekötő kapcsolat.

hypermedia
Rajzot, képet, hangot, videót tartalmazó hypertext.

hypertext
Egy másik dokumentumra utalást (hyperlink-et) tartalmazó dokumentum.

információs szupersztráda (information superhighway)
Az amerikai politikai szóhasználatból átvett kifejezés. Eredetileg a kommunikációs szolgáltatások (Internet, kábeltévé, telefon stb.) liberalizálására vonatkozó javaslat. Tágabb értelemben a szabad információáramláson alapuló társadalom technikai háttere, néha az Internet.

internet (kis kezdőbetűvel)
Két vagy több hálózat egymáshoz kapcsolása.

Internet (nagy kezdőbetűvel)
Közel 30 ezer, a világ különböző pontjait összekötő külön hálózat összekapcsolása egyetlen világhálózatba.

Internet szolgáltató (ISP, Internet Service Provider)
Internet hozzáférést árusító cég.

intranet
Vállalati belső "internet". Az Interneten megszokott eszközök vállalaton, intézményen belüli használata, belső kommunikációs rendszer több hálózat egymáshoz kapcsolásával.

IP (Internet Protocol)
Hálózati protokoll.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
Az összes telekommunikációs szolgáltatást (telefon, fax, adatátvitel, videotext) egyetlen digitális vonalon szolgáltató hálózat. Az ISDN egyre elterjedtebb Magyarországon is. A 64K-s adattovábbításért ISDN vonalakon a MATÁV jelenleg a normál telefonbeszélgetés áránál 40%-kal többet számít fel.

jelszó (password)
Védett rendszerhez való hozzáférést biztosító kód.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Képek tömörítésére használt módszer. A legtöbb Web-böngésző ezt a adatállomány szabványt megtekinthető formátumként fogadja el.

kereső (search engine)
Az Interneten való keresésre szolgáló alkalmazás. Ilyen például a Google és a Origo

kliens (client)
Számítógép, amelyen keresztül egy szerverről kérhetünk információt (adatokat).

könyvjelző (bookmark)
Internet oldalak helyének megjelölésére használt eszköz.

közzététel (publishing)
Számítógépes dokumentumok Web-oldalként való nyilvánossá tétele az Interneten.

letöltés (download)

Adatok, például programok továbbítása egyik számítógépről a másikra, általában egy szerverről egy személyi számítógépre. A fájltovábbítás egy módja.

Mailszerver
Elektronikus levelek fogadását, küldését, átmeneti tárolását végző szolgáltatás.

média
Egy üzenet továbbításának eszköze: videokazetta, számítógép-lemez, CD-ROM, televízió, újság stb.

menü
Lista, amely lehetővé teszi egy parancs kiválasztását.

modem
Hardver amely lehetővé teszi a számítógép számára, hogy más gépekkel információt cseréljen a telefonvonalon keresztül.

MPEG (Moving Pictures Expert Group)

A tömörített video adatállományok egyik szabványa.

multimédia
Hangot, videót és adatot integráló számítógéprendszer.

mutató (pointer, link)
Adatba ágyazott URL cím, amely egy másik rekordban vagy adatállományban lévő adat helyére adja meg.

on-line
Hálózatba kapcsolva.

PPP (point to point protocol)
Általánosan olyan protokollként ismert, amely lehetővé teszi, hogy egy számítógép normál telefonvonalon egy modem segítségével TCP/IP kapcsolatot hozzon létre.

program
Egy feladatot végrehajtó számítógépi utasítások összessége.

protokoll (protocol)
Az adatátvitel módját leíró szabályok összessége.

Sávszélesség
A számítógép hálózatokon, a csatornán elérhető adatátviteli sebességet szokták érteni alatta.

szerver (server)
A hálózat egyik számítógépe, amely a többi számítógép számára nyújt információt.

szörfözés (surfing)
Az Interneten közlekedés.

tag
A HTML nyelv építőköve, a Web-dokumentumok HTML leírásának alapegysége.

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
Az Interneten használt szabványos hálózati protokoll. Az Internet "nyelve".

terminál (terminal)
Eszköz, amely lehetővé teszi parancsok küldését egy másik helyen lévő számítógépnek. Legalább egy billentyűzetet és egy képernyőt foglal magában.

tömörítés (compression) / kibontás (decompression)
Az információ sűrítés módja a tárolási hely vagy átviteli idő csökkentésére.

Web-készítő program (Web Authoring Program)
Web-oldalak létrehozására szolgáló számítógép-program.

Web-site
Web-sarok, Web-oldalak, Háló-sarok.
Egy cég, intézmény, magánszemély összekapcsolt Web-es oldalainak összessége, amelyeket a címoldalról (home page) indulva érthetünk el.

webmaster/webmistress
Web szervert felügyelő rendszergazda.

Webszerver
WWW tartalmat szolgáltató szerver.

WWW (World Wide Web)
Több tízmillió lapnyi szöveget, grafikát, hangot és videot tartalmazó hyperlinkes multimédia adatbázis az Interneten.

adat (data)
Valamilyen különleges célból, gyakran speciális alakban előkészített információ. Számítógépen tárolható és feldolgozható számok és betűk.

adatbázis (database)
Adatállományok összessége, valójában rendezett adat.

Archie
FTP szervereken való keresésre szolgáló szoftver. A kereséshez szükséges az adatállomány nevének, vagy legalább a fájlnév egy részletének pontos ismerete.

ARPANet
Advanced Research Projects Administration Network. Az Internet elődje. Az USA Védelmi Hivatala fejlesztette ki a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején egy a nukleáris háborút túlélő hálózat kísérleteként.

bérelt vonal (leased line)
Távközlési szolgáltatótól, forgalomtól független áron bérelt, általában 64K-s magánvonal.

bit
Az információ alapegysége (a "Binary DigIT"= bináris számjegy kifejezésből rövidítve). Értéke 1 vagy 0 lehet.

biztonság (security)
Ellenőrző mechanizmusok a források nem jogosult használatának elhárítására.

böngésző (Web-böngésző, Web-browser)
Internet dokumentumok olvasására használt szoftver, legismertebb a Microsoft Internet Explorer , a Mosaic és a Netscape Navigátor.

chat room
Számítógépes konferenciabeszélgetés írásban.

cím (address)
Általában e-mail, Web-oldal, vagy az Interneten bármi más (pl. egy számítógép) elérését lehetové tevo egyedi azonosító.

címoldal (ottlap, honlap, home page)
Egy Web-sarok kiinduló oldala, amely általában azonosító információt, és tartalomjegyzéket mutat.

csatlakozási felület (interfész, interface)
Két rendszer, eszköz, vagy program közötti közös határ, érintkezési felület.

csomópont (node)
Hálózatba kötött számítógép.

domain név (domain Name)
Egy Internet helyet azonosító egyedi név. Mindig két vagy több részből áll, amelyeket pont választ el egymástól. Például: sansz.org

e-mail
Elektronikus levél. Számítógépen továbbított szöveges üzenet. A szöveghez különböző típusú adatok - kép, hang, video, HTML állomány stb. - mellékelhetők (angolul ezeket attachment-nek nevezik).

egér (mouse)
A leggyakrabban használt kijelölő eszköz. Az egér fizikai mozgatásával lehet a képernyőn a kurzort a kíván helyre mozdítani.

Ethernet
A helyi hálózatépítés legelterjedtebb módja, amely közel 1000 millió bps adatátviteli sebességre képes. Szinte bármely számítógéptípus Ethernet hálózatba köthető.

fájl-szerver (file server)
Az a számítógép a hálózatban, amelyen a távoli felhasználók (kliensek) adatállományait tárolják.

fájltovábbítás (file transfer)
Adatállomány másolása egyik számítógéprol a másikra egy számítógép- program segítségével.

FAQ (Frequently Asked Questions, gyakran feltett kérdések)
Egy adott témában leggyakrabban feltett kérdések és azokra adott válaszok listáját tartalmazó dokumentum.

felhasználó-barát (user-friendly)
Könnyen használható számítógép- program jelzője.

FTP (File Transfer Protocol)
Hálózati protokoll, amelynek segítségével adatállományokat lehet két hálózati számítógép között átvinni. Az egyik számítógép fájl-szerverként működik, a másik gépen a felhasználó valamilyen kliens-szoftvert használ.

Háló (Net)
A Hálózat (Internet) szó rövidítése.

hálózat (network)
Több számítógép összekapcsolása.

Hálózati Információs Központ (NIC, Network Information Center)
Általánosságban bármely, hálózati információt kezelő iroda. Az Interneten a legismertebb az InterNIC, ahol a domain neveket regisztrálják.

helyszín (site)
Egy szerver címe az Interneten.

hírcsoportok (newsgroups)
Nyilvános helyek az Interneten, ahol tematikusan rendszerezett üzenetek helyezhetők el és olvashatók.

honlap
Ld. címoldal

host
Olyan számítógép egy hálózatban, amely a hálózat többi számítógépe számára is hozzáférhető szolgáltatásokat nyújt. Elég gyakori, hogy egy gépet több szolgáltatás nyújtására használnak, mint a Web-hez, vagy a Usenet-hez való hozzáférés.

HTML (Hypertext Markup Language)
Hypertext leírónyelv. World Wide Web oldalak készítésére használt programozási nyelv.

HTTP (hypertext transfer protocol)
Hypertext dokumentumoknak a host számítógépről egyéni felhasználóknak történő továbbítására használt protokoll.

hyperlink
Hivatkozás, egy dokumentumot egy másikkal összekötő kapcsolat.

hypermedia
Rajzot, képet, hangot, videót tartalmazó hypertext.

hypertext
Egy másik dokumentumra utalást (hyperlink-et) tartalmazó dokumentum.

információs szupersztráda (information superhighway)
Az amerikai politikai szóhasználatból átvett kifejezés. Eredetileg a kommunikációs szolgáltatások (Internet, kábeltévé, telefon stb.) liberalizálására vonatkozó javaslat. Tágabb értelemben a szabad információáramláson alapuló társadalom technikai háttere, néha az Internet.

internet (kis kezdőbetűvel)
Két vagy több hálózat egymáshoz kapcsolása.

Internet (nagy kezdőbetűvel)
Közel 30 ezer, a világ különböző pontjait összekötő külön hálózat összekapcsolása egyetlen világhálózatba.

Internet szolgáltató (ISP, Internet Service Provider)
Internet hozzáférést árusító cég.

intranet
Vállalati belső "internet". Az Interneten megszokott eszközök vállalaton, intézményen belüli használata, belső kommunikációs rendszer több hálózat egymáshoz kapcsolásával.

IP (Internet Protocol)
Hálózati protokoll.

ISDN (Integrated Services Digital Network)
Az összes telekommunikációs szolgáltatást (telefon, fax, adatátvitel, videotext) egyetlen digitális vonalon szolgáltató hálózat. Az ISDN egyre elterjedtebb Magyarországon is. A 64K-s adattovábbításért ISDN vonalakon a MATÁV jelenleg a normál telefonbeszélgetés áránál 40%-kal többet számít fel.

jelszó (password)
Védett rendszerhez való hozzáférést biztosító kód.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Képek tömörítésére használt módszer. A legtöbb Web-böngésző ezt a adatállomány szabványt megtekinthető formátumként fogadja el.

kereső (search engine)
Az Interneten való keresésre szolgáló alkalmazás. Ilyen például a Google és a Origo

kliens (client)
Számítógép, amelyen keresztül egy szerverről kérhetünk információt (adatokat).

könyvjelző (bookmark)
Internet oldalak helyének megjelölésére használt eszköz.

közzététel (publishing)
Számítógépes dokumentumok Web-oldalként való nyilvánossá tétele az Interneten.

letöltés (download)

Adatok, például programok továbbítása egyik számítógépről a másikra, általában egy szerverről egy személyi számítógépre. A fájltovábbítás egy módja.

Mailszerver
Elektronikus levelek fogadását, küldését, átmeneti tárolását végző szolgáltatás.

média
Egy üzenet továbbításának eszköze: videokazetta, számítógép-lemez, CD-ROM, televízió, újság stb.

menü
Lista, amely lehetővé teszi egy parancs kiválasztását.

modem
Hardver amely lehetővé teszi a számítógép számára, hogy más gépekkel információt cseréljen a telefonvonalon keresztül.

MPEG (Moving Pictures Expert Group)

A tömörített video adatállományok egyik szabványa.

multimédia
Hangot, videót és adatot integráló számítógéprendszer.

mutató (pointer, link)
Adatba ágyazott URL cím, amely egy másik rekordban vagy adatállományban lévő adat helyére adja meg.

on-line
Hálózatba kapcsolva.

PPP (point to point protocol)
Általánosan olyan protokollként ismert, amely lehetővé teszi, hogy egy számítógép normál telefonvonalon egy modem segítségével TCP/IP kapcsolatot hozzon létre.

program
Egy feladatot végrehajtó számítógépi utasítások összessége.

protokoll (protocol)
Az adatátvitel módját leíró szabályok összessége.

Sávszélesség
A számítógép hálózatokon, a csatornán elérhető adatátviteli sebességet szokták érteni alatta.

szerver (server)
A hálózat egyik számítógépe, amely a többi számítógép számára nyújt információt.

szörfözés (surfing)
Az Interneten közlekedés.

tag
A HTML nyelv építőköve, a Web-dokumentumok HTML leírásának alapegysége.

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
Az Interneten használt szabványos hálózati protokoll. Az Internet "nyelve".

terminál (terminal)
Eszköz, amely lehetővé teszi parancsok küldését egy másik helyen lévő számítógépnek. Legalább egy billentyűzetet és egy képernyőt foglal magában.

tömörítés (compression) / kibontás (decompression)
Az információ sűrítés módja a tárolási hely vagy átviteli idő csökkentésére.

Web-készítő program (Web Authoring Program)
Web-oldalak létrehozására szolgáló számítógép-program.

Web-site
Web-sarok, Web-oldalak, Háló-sarok.
Egy cég, intézmény, magánszemély összekapcsolt Web-es oldalainak összessége, amelyeket a címoldalról (home page) indulva érthetünk el.

webmaster/webmistress
Web szervert felügyelő rendszergazda.

Webszerver
WWW tartalmat szolgáltató szerver.

WWW (World Wide Web)
Több tízmillió lapnyi szöveget, grafikát, hangot és videot tartalmazó hyperlinkes multimédia adatbázis az Interneten.

 


Keresés

Hírlevél

Név:

E-mail:

Jótékonyság || újság a jóról, a civilekről

www.facebook.com/jotekony.info

2016/2. GNH-közjó különszám

2016/1. téli szám


2015. nyári szám


2014/2. téli szám

2014/1. nyári szám

2013. decemberi szám

2013. októberi szám

2013. szeptemberi szám

2012. szeptemberi (1. szám)

az első Jótékonyságsziget (BNV-n) kiadványaként született meg, benne 4 oldalas civilkommunikációról szóló szakmai melléklettel


SZERVEZŐ


FŐTÁMOGATÓ


TÁMOGATÓK
SZAKMAI PARTNEREK

MÉDIATÁMOGATÓK
CivilKomP copyright HR&PR Humán Programiroda